Waarschuwing Meteoalarm

Temperatuursom

In de landbouw is de temperatuursom reeds jarenlang een begrip. Het bereiken van de temperatuursom is voor veehouders het signaal voor de start van een nieuw groeiseizoen van gras. Het bereiken van de temperatuursom is dan ook vaak het startschot voor de eerste bemestingsgift op gras. Vroeger in het seizoen bemesten leidt tot verlies aan voedingsstoffen, later bemesten resulteert in kwaliteitsverlies van de grasmat.

Wat is temperatuursom? De temperatuursom is een optelsom van de gemiddelde dagtemperatuur boven nul, gerekend vanaf 1 januari van een jaar. Langjarig onderzoek in de zestiger en zeventiger jaren door het toenmalige Landbouwkundige Bureau van de Nederlandse Stikstofmaatschappijen (later het Nederlands Meststoffen Instituut, NMI) heeft aangetoond dat gras een eerste stikstofbemesting nodig heeft, indien de temperatuursom tussen de 150°C en 200°C bereikt is. Het onderzoek heeft aangetoond dat een vroegere stikstofgift geen effect heeft op de grasgroei. Indien de bemesting later wordt uitgevoerd, leidt dat tot productieverlies in droge stof. Onderzoek door NMI in de jaren negentig heeft dit resultaat nogmaals bevestigd en gedifferentieerd naar grondsoort. Bij zandgrond ligt het startmoment bij 150°C en bij kleigrond op 200°C. Een verklaring voor de gevonden effecten moet gezocht worden in de energieproductie in gras die een zeker niveau bereikt moet hebben alvorens gras kan gaan groeien. Vóór deze groei vinden er diverse processen in de plant plaats, waarbij enzymen betrokken zijn. Deze enzymen hebben een minimale temperatuur nodig om actief te kunnen zijn.

De actuele Temperatuursom voor Ruinen : 2059.4

Sponsor

Deltron Hoogeveen

Zon en Maan

Op: 05:37 Onder: 21:43
Max. Dagl.: 16:06 uur
Op: 17:08 Onder: 01:45

Powered by

Nidaros streaming services
UA-3998411-4